Az Aranyosegerbegy határában zajló csatában elesett és a detrehemtelepi református temetőben eltemetett 60 honvéd emlékére állított kopjafás emlékműnél avatóünnepséget tartottak:

 

Mihály Lajos ref. espereslelkész

 

Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság

 

Történelmi

Vitézi Rend

Észak-Erdélyi

Törzse

 

 

 

Detrehemtelepen, 2011. június 4-én a helyi református templomban, majd a református temetőben emlékeztek az Aranyosegerbegy határában zajló csatában elesett és a detrehemtelepi református temetőben eltemetett 60 honvédre, akik neve ezentúl az újonnan felállított kopjafás emlékmű márványtábláin is olvasható.

 

 

A detrehemtelepi modern református templomban – amely holland segítséggel épült – istentisztelet keretében kezdődött a honvédsírkert rendbetételével kapcsolatos megemlékezés a nemzeti összetartozás napján délelőtt 11 órakor.

A környékről – Tordáról, Kolozsvárról, a Székelyföldről és a Partiumból – nagyszámú emlékező érkezett, köztük a hősi halált halt honvédek leszármazottai is.

A templomban a megemlékezésre érkezetteket házigazdaként nt. Mihály Lajos esperes köszöntötte, majd főtiszteletű dr. Pap Géza református püspök mondott beszédet ez alkalomból.

A hősi halott honvédek templom bejáratához elhelyezett névsorának megáldása után az emlékező sokaság 400 méter hosszan elnyúló sorban elindult az 1000 méterre levő temetőbe.

Elöl cserkészfiúk és -lányok (a tordai Jósika Miklós Cserkészcsapat tagjai), majd díszes palástban, a vitézi székek zászlóival az Erdélyi Vitézi Rend tagjai mentek, őket pedig az egyházi méltóságok és a magyarság neves közéleti személyiségei követték.

A templomban és a temetőkertben is az aranyosegerbegyi „Árvalányhaj” vegyes kórus szerepelt a beszédek és a szavalatok között.

A köszöntőt v. Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke mondotta. Ezután Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul beszéde következett. Jelen volt Kelemen Hunor, Románia kulturális minisztere, egyben az RMDSZ újonnan választott elnöke is, aki a nagyszámú tisztelettevő résztvevőt látva elismerésének adott hangot.

A közösségi munkával rendbe hozott és egyéni adományokból emelt, kopjafával jelölt emlékművet főtiszteletű dr. Pap Géza áldotta meg. A sírkertben eltemetett 60 honvéd nevét a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Hivatala által elkészíttetett márványtáblák örökítik meg.

Koszorúkat helyeztek el a magyar közösségek képviselői – Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Máthé András Levente parlamenti képviselő, egyúttal megyei RMDSZ-elnök is, dr. László Attila, Kolozsvár alpolgármestere, v. Lázár Elemér, az Erdélyi Vitézi Rend törzskapitánya, v. Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke –, Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul, Sándor Mátyás bukaresti magyar katonai attasé, Kerekes Hajnal, a Fehér megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, valamint helyi lakosok is nagy számban.

A megemlékezésen közös énekeléssel elhangzott a Himnusz, a Szózat és zárásul a Székely Himnusz.

A megemlékezést követően választékos terítékkel ellátott „fehérasztal” mellett beszélgettek a helyi és a távolabbról érkezett részvevők, amelyet a helyi magyar közösség biztosított a vendégek számára.

A helyi vezetők véleménye szerint ez a nap méltóságteljességében és látványosságában is felülmúlt minden eddigi Detrehemtelep környéki magyar közösségi rendezvényt. Végre 67 év után egyházi áldással, főhajtással és méltó búcsúztatással emlékezhettek hősi halottainkra. Ez a nap valóban a nemzeti összetartozás napja volt!

 

Dr. Cech Vilmos és v. Józsa Lajos THHB-tagok

 

 

A templom bejáratánál található névsor (azóta bővült)

A református templom úrasztalánál a Vitézi Rend zászlói

és a tordai cserkészek

A református templomban

Pataky József THHB-elnök köszönti az avatásra érkezett személyeket

Az avatáson megjelent neves személyiségek:

Kelemen Hunor az országos RMDSZ elnöke, kulturális miniszter

(napernyő alatt), Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul,

Máthé András Levente parlamenti képviselő, Kolozs megyei

RMDSZ-elnök, Crișan Mihai ortodox lelkész

Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul mond beszédet

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszéde

Máthé András Levente Kolozs megyei RMDSZ-elnök beszél

A detrehemtelepi román polgármester, Sașa Valer beszéde

„Árvalányhaj” vegyes kórus

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és dr. Pap Géza püspök leleplezi a

kopjafát

Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul koszorúz

Sándor Mátyás bukaresti katonai attasé koszorúz

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök koszorúz

Máthé András Levente parlamenti lépviselő, megyei RMDSZ-elnök

koszorúz

 

Kerekes Hajnal, a Fehér megyei RMDSZ ügyvezető elnöke koszorúz

A talapzaton levő feliratok I.

A talapzaton levő feliratok II.

Emlékezők egy csoportja, köztük dr. László Attila, Kolozsvár

alpolgármestere, Szedilek Lenke ügyvéd, Mihály Lajos helybeli

espereslelkész

Az Erdélyi Vitézi Rend székeinek képviselői I.

Az Erdélyi Vitézi Rend székeinek képviselői II.

Az Erdélyi Vitézi Rend székeinek képviselői III.

v. Lázár Elemér, az Erdélyi Vitézi Rend törzskapitánya és

v. Pataky József, a THHB elnöke

Vége a megemlékezésnek

A kopjafaavatás után beszélgetés a helyi magyarság által szervezett „fehérasztal”-nál

 

 (A fényképeket v. Józsa Lajos készítette – THHB)

 

Vissza az elejére

 

E-mail

 

A TORDAI CSATÁBAN ELESETT ÉS A TORDAI HONVÉDSÍRKERTBEN ELTEMETETT MAGYAR KATONÁK NÉVSORA

 

B C D F H I J K M N P S T V

 

Ssz.

Név

Rendfok.

 

 

 

1.

Bajkó Imre

honv.

2.

Bakó Lajos

őrv.

3.

Baumgartner Vilmos

honv.

4.

Bayer Alajos

honv.

5.

Csató Pál

c.őrv.

6.

Csémi Imre

szkv.

7.

Deák Jenő

c.tiz.

8.

Dénes Lajos

honv.

9.

Döme Kálmán

tiz.

10.

Dsida József

honv.

11.

Fercsán György

honv.

12.

Filep András

honv.

13.

Fodor Károly

t.fhdgy.

14.

Foki Gyula

c.tiz.

15.

Fritzer János

honv.

Ssz.

Név

Rendfok.

 

 

 

16.

Halász Ferenc

honv.

17.

Iván István

honv.

18.

Jancsi István

honv.

19.

Juhász Sándor

szkv.

20.

Kintzly István dr.

hdp.őrm.

21.

Kovács Jenő

őrv.

22.

Majoross István

ht.őrgy.

23.

Mák Jenő

honv.

24.

Menyhárt Gábor

tsz.szkv.

25.

Mihálovits János

honv.

26.

Nagy László

honv.

27.

Nagy Vince

honv.

28.

Péter Sándor

honv.

29.

Schäffer Mihály

tiz.

30.

Sipos Kálmán

őrv.

Ssz.

Név

Rendfok.

 

 

 

31.

Szabó István

honv.

32.

Szabó László

honv.

33.

Szabó Pál

őrv.

34.

Szatmári Károly

c.őrv.

35.

Técsy János

karp.tiz.

36.

Taborán János

honv.

37.

Toki Gyula

c.tiz.

38.

Tóth Lajos

honv.

39.

Vajda László

honv.

40.

Vercsán György

honv.

41.

Vikor János

honv.

42.

Vince Albert

honv.

43.

Viola Imre

honv.

44.

Vörös István

honv.

 

 

 

 

Megjegyzések:

 

– 16 honvéd neve ismeretlen

 

A névsort összeállította:

v. Pataky József

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke

 

A lista elejére