THHB-címer A4 - felirattal - fehér háttérrel4 - pdf - gif3

Szindi emlékműavatás – 2011.09.10.

Detrehemtelepi emlékműavatás – 2011.06.04.

Házsongárdi katonatemető – 2009.09.13.

Torda – állófogadás – 2009.09.12.

Torda – az újtordai ref. templomnál – 2009.09.12.

Torda – a 65. évfordulós megemlékezés – 2009.09.12.

Torda – elhurcoltak kopjafájánál – 2009.09.12.

Torda – a megemlékezés előtt – 2009.09.11-12.

Miriszlóí katonatemető – 2009.09.11.

Bonchidai emlékműavatás – 2008.09.13.

Tordatúri emlékműavatás – 2007.10.13.

Nagyenyedi emlékműavatás I. – 2007.06.10.

Nagyenyedi emlékműavatás II. – 2007.06.10.

A tordai honvédsírkert – 2007. 06. 10.

A tordai csata befejezésének 60. évfordulója – 2004.10.17.

 

 

BD04914_